Serveis


Serveis

Ruiz Procuradors és un despatx de Procuradors Tribunals. Des de 1981, ofereix serveis de representació processal per la gestió d’assumptes judicials amb la màxima celeritat, eficiència i innovació.

Els serveis que ofereix la firma són els següents:

 • · Jurisdicció Civil
 • · Jurisdicció Penal
 • · Jurisdicció Mercantil
 • · Jurisdicció Contenciós Administratiu
 • · Jurisdicció Social
 • · Jurisdicció Superior de Justicia de Catalunya
 • · Jurisdicció Provincial de Barcelona
 • · Tramitació d’exorts, Manaments i Oficis
 • · Gestions davant els Registres de la Propietat i Mercantils

L’area d’actuació be donada pels següents Partits Judicials:

 • · Barcelona
 • · Terrassa
 • · Sabadell
 • · Rubí
 • · Cerdanyola del Vallès
 • · Manresa
 • · Berga
 • · Mollet del Vallès
 • · Granollers